EUR VND

Bảo mật thông tin

Chính sách bo mt thông tin:

Khi sử dụng website hangxachtayPhap.com quý khách hàng sẽ được hướng dẫn về những chính sách, điều khoản để giao dịch tốt hơn với Hà Pháp Boutique

Chính sách được áp dụng cho các thông tin cá nhân của các quý khách hàng. Khi đăng ký tài khoản hoặc giao dịch trên website hangxachtayPhap.com quý khách hàng có trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của tài khoản; quý khách hàng khi đồng ý là chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của quý khách hàng.

1. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin của Hà Pháp Boutique

Thông tin cá nhân thu thập được của quý khách hàng Hà Pháp Boutique sẽ chỉ sử dụng để chào hàng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cũng như hỗ trợ công việc kinh doanh của Hà Pháp Boutique như: marketing, chào hàng và các công việc hợp pháp khác nhằm đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng.

2. Phạm vi thu thập thông tin của Hà Pháp Boutique thông qua:

- Các thông tin quý khách hàng đăng ký trên website hangxachtayPhap.com

- Các thông tin quý khách hàng đăng ký thông qua các website khác của Hà Pháp Boutique

- Các thông tin từ các nguồn khác như thông tin đăng ký nhận tin trực tiếp của quý khách hàng tại cửa hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Hà Pháp Boutique sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Cửa hàng: Hà Pháp Boutique

Website: hangxachtayPhap.com

Địa chỉ: số 30 ngõ 630 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Quản lý website: Phạm Thị Việt Hà

Số điện thoại: 090 555 8485

5. Công cụ quản lý thông tin cá nhân:

Người dùng đăng nhập và chỉnh sửa thông tin trực tiếp trên website hangxachtayPhap.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Bảo mật thông tin quý khách hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hà Pháp Boutique, chúng tôi sẽ luôn sử dụng những phương thức bảo mật tốt nhất để quản lý và bảo mật thông tin của quý khách hàng dù quý khách hàng mua sắm trực tuyến qua website hangxachtayPhap.com hay mua sắm trực tiếp tại cửa hàng

---------- Điện thoại hỗ trợ: 090 555 8485 hoặc Email: hangxachtayPhap.com@gmail.com ---------