EUR VND

Chính sách Đổi - Trả - Hoàn tiền

Chính sách Đổi - Trả - Hoàn tiền

1. Đối với các mặt hàng có sẵn

a. Khách mua hàng tại Hà Pháp Boutique được phép trả lại hàng trong vòng 2 ngày kể từ khi quý khách nhận được hàng.

- Lý do được chấp nhận trả hàng :

a.1  Hàng giao không đúng loại sản phẩm, dung tích, khối lượng so với yêu cầu của đơn hàng.
a.2  Sản phẩm bị hư do nhà sản xuất, hãng vận chuyển , hoặc hết date.

Hàng trả lại phải đảm bảo vẫn nguyên vẹn, chưa sử dụng, chưa mở.

(Trường hợp a.1 và a.2 nếu có phát sinh phí vận chuyển thì cửa hàng sẽ thanh toán)

b. Khách mua hàng tại Hà Pháp Boutique được phép đổi trong vòng 3 ngày kể từ khi quý khách nhận được hàng.

- Lý do được chấp nhận đổi hàng :

b.1 Quý khách thay đổi ý định, không muốn sử dụng sản phẩm đó nữa thì sẽ phải đổi hàng với giá trị bằng hoặc cao hơn, chúng tôi sẽ không hoàn tiền lại nếu quý khách đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn. Và quý khách phải thanh toán phí vận chuyển để đổi trả hàng nếu có.

Hàng trả lại phải đảm bảo vẫn nguyên vẹn, chưa sử dụng, chưa mở.

b.2  Hàng giao không đúng loại sản phẩm, dung tích, khối lượng so với yêu cầu của đơn hàng.
b.3  Sản phẩm bị hư do nhà sản xuất, hãng vận chuyển , hoặc hết date.

(Trường hợp 1.2 và 1.3 nếu có phát sinh phí vận chuyển thì cửa hàng sẽ thanh toán)

2. Đối với các mặt hàng order

Hà Pháp Boutique không nhận HỦY đặt hàng sau khi hàng đã được mua tại Pháp; không nhận TRẢ LẠI hàng sau khi hàng đã được ORDER (MUA) với bất kỳ lý do nào từ phía người mua (chọn nhầm size, nhầm mẫu ...)

Trong quá trình đặt hàng, nếu có sự phát sinh về lịch hàng về, chậm chuyến thì Hà Pháp Boutique sẽ thông tin lại với khách hàng để 2 bên cùng trao đổi và thống nhất phương án giải quyết.