EUR VND

Thuốc giảm đau hạ sốt Efferalgan

€0.00

EUR VND


Thuốc Efferalgan 500mg/ 1G điều trị giảm đau hạ sốt dành cho trẻ em và người lớn từ 27kg trở lên (khoảng 8 tuổi) Liều dùng Trẻ em trọng lượng 27-40 kg (khoảng 8-13 năm) : uống 1...Thuốc Efferalgan 500mg/ 1G điều trị giảm đau hạ sốt dành cho trẻ em và người lớn từ 27kg trở lên (khoảng 8 tuổi)

Liều dùng

Trẻ em trọng lượng 27-40 kg (khoảng 8-13 năm) : uống 1 viên 500mg/ lần, lặp lại nếu cần thiết sau 6 giờ, không quá 4 viên mỗi ngày.

Người có trọng lượng 41-50 kg : uống 1 viên 500mg / lần, lặp lại nếu cần sau 4 giờ, mà không vượt quá 6 viên mỗi ngày.

Người có cân nặng hơn 50 kg (từ 15 tuổi): uống 1-2 viên 500mg hoặc 1 viên 1G / lần, lặp đi lặp lại nếu cần sau 4 h tối thiểu.

Không nên vượt quá 3 G paracetamol mỗi ngày tương đương 6 viên mỗi ngày.

Tuy nhiên, nếu cơn đau nặng hơn, liều tối đa có thể được tăng lên đến 4 g mỗi ngày, hoặc 8 viên mỗi ngày . Luôn luôn giữ khoảng thời gian 4 giờ giữa các liều.

Thông tin thêm