EUR VND

THUỐC NGỪA SÂU RĂNG FLUOSTEROL 0.25MG DẠNG NƯỚC

€0.00

EUR VND


Thu ố c ng ừ a sâu răng dạng nước Fluosterol c ủ a Pháp là thu ố c dùng đ ể d ự phòng sâu răng cho bé t ừ ...Thuc nga sâu răng dạng nước Fluosterol ca Pháp là thuc dùng đ d phòng sâu răng cho bé t sơ sinh -> 18 tháng, hoc nng t 3 - 9 kg

Hầu hết các em bé Pháp và Châu âu đu được bác sĩ khuyên dùng t lúc mi sinh cho đến ln. Thuc có dng nước và dng viên

Tác dụng giúp nhanh mc răng, trng răng, b sung flour cho răng chc khe ,phòng nga sâu răng...

Cách dùng:

Uống 1ml/ ln/ ngày, nên ung vào bui sáng là tt nhất

Có thể pha vào ung cùng mt chút nước trng hoc nước trái cây (có ng hút đo lượng thuc đi kèm theo l thuốc)

 

Thuốc răng dạng viên Zymafluor
 
- Trẻ sơ sinh -> 18 tháng tuổi, hoặc nặng từ 3 - 9 kg, uống Zymaflour 0,25mg / 1 viên / ngày.

- Bé từ 18 tháng -> 6 tuổi, hoặc nặng từ 10 - 20 kg, uống Zymaflour 0,50mg / 1 viên / ngày.
 
- Bé từ 6 tuổi trở lên, hoặc cân nặng hơn 20 kg, uống Zymaflour 1mg / 1 viên / ngày.

 

Thông tin thêm